Bijzondere opdrachten

Wie kent ze niet: De oude monumenten die het karakter van een stad of dorp zo typeren. De talloze fabrieksgebouwen en pakhuizen, die refereren aan tijden van economische bloei, en de jongere bouwkunst zoals woningcomplexen en bedrijfspanden.

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel is gespecialiseerd in de begeleiding bij aan- en verkoop, waardering en ontwikkeling van monumentale panden in Arnhem en omgeving, met name kerken, pastorieën en parochiehuizen. Maar ook het taxeren van onroerend goed, alsmede het adviseren bij verwerving en planontwikkeling van nieuwbouwprojecten behoren tot onze werkzaamheden.

Bel ons gerust voor een nadere kennismaking !